دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : اوین

  • دکتر غروی در اندرزگاه شمارۀ 8 اوین

    طبق اطلاعات کسب شده، سید علی اصغر غروی پس از گذراندن سه روز در قرنطینه زندان اوین، به اندرزگاه شماره 8 این زندان (مشهور به بند کارگری) منتقل شده است.

    کد : 1526 تاریخ انتشار : 1393/06/29
  • دکتر غروی راهی اوین شد

    در پی تأیید حکم شش ماه حبس دکتر سید علی اصغر غروی به جهت کتابت مقاله‌یی تحت عنوان «امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی» در روزنامه بهار مورخ اول آبانماه 1392، و بازداشت موقت به مدت 63 روز، وی پس از احضا...

    کد : 1520 تاریخ انتشار : 1393/06/23