دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : حرام

  • روزۀ قبل از ماه رمضان

    کد : 2803 تاریخ انتشار : 1397/02/26
  • حلیّت و حرمت موسیقی

    موسیقی، آلات آن از هر نوع که باشد، و نیز آواز زنان و مردان، دارای حرمت ذاتی نیستند. مثل هر ابزار یا پدیدۀ دیگری، حتی خود قرآن، که می‌توان آن را در جهت حلال یا حرام بکارگرفت. چه همه با تمسک به اسم دین ...

    کد : 2579 تاریخ انتشار : 1396/05/01