دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : دینداری

  • دین و بازگشت به آن

    چیزی که باید امروز همة مسلمانها از خود سؤال کنند این است که چرا باید دین داشته باشند؟ دین را برای چی می خواهند؟ چرا مسلمان باشند، نماز بخوانند، حج بروند، روزه بگیرند؟ این احکام برای کیست؟ و در طول هزا...

    کد : 1500 تاریخ انتشار : 1393/06/17