دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : سلامتی

  • نگرانی جدی از سلامت دکتر غروی (مصاحبه با یکی از نزدیکان)

    جرس- مژگان مدرس علوم: به دنبال توقیف روزنامۀ بهار در پی انتشار مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» دکتر سید علی اصغر غروی، نویسندۀ مقاله روز یکشنبه، مورخ۱۹ /۸/ ۹۲ بازداشت شد. پس از آن از اصفها...

    کد : 885 تاریخ انتشار : 1392/08/25
  • نگرانی جدی از سلامت دکتر غروی

    جرس- مژگان مدرس علوم: به دنبال توقیف روزنامۀ بهار در پی انتشار مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» دکتر سید علی اصغر غروی، نویسندۀ مقاله روز یکشنبه، مورخ۱۹ /۸/ ۹۲ بازداشت شد. پس از آن از اصفها...

    کد : 409 تاریخ انتشار : 1392/08/25