دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : سکینه

  • طالوت، تابوت، جالوت (بخش اول)

    بعضی از داستانهایی که به تفصیل در تورات آمده است، به شکل موجز و خلاصه در قرآن بازآفرینی شده، ولی به هیچ وجه منطبق با تورات نیست. قرآن یک چهارچوب خاصی برای خود دارد و نشان می‌دهد که نتیجه‌یی که می‌خواه...

    کد : 2015 تاریخ انتشار : 1394/12/12
  • طالوت، تابوت، جالوت

    بعضی از داستانهایی که به تفصیل در تورات آمده است، به شکل موجز و خلاصه در قرآن بازآفرینی شده، ولی به هیچ وجه منطبق با تورات نیست. قرآن یک چهارچوب خاصی برای خود دارد و نشان می‌دهد که نتیجه‌یی که می‌خواه...

    کد : 2013 تاریخ انتشار : 1394/12/11