دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : شرح صدر

  • صدر در قرآن

    قرآن، «صدر» را به عنوان یک نماد، یا یک کلمة متشابه مطرح می‌سازد. «صدر» یک شاکلۀ خارجی هم دارد که عریض و قوی بودن آن نشان قدرت و اظهار توانمندی است. مثل پهلوان‌ها که به هنگام رویارویی با حریف، دکمه‌های...

    کد : 1996 تاریخ انتشار : 1394/11/26