دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : محرم

  • قرآن یا سَنج و دُهل

    متن زیر بخشی از سخنرانی سید علی اصغر غروی است تحت عنوان امت و امامت که در هفت جلسه ایراد شده است.

    کد : 1936 تاریخ انتشار : 1394/07/30
  • قرآن یا سَنج و دُهل

    کد : 1935 تاریخ انتشار : 1394/07/30