دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : پرواز

  • اَصالت پرواز

    کد : 2545 تاریخ انتشار : 1396/03/08
  • زنده کردن مردگان در تمثیل چهار پرنده

    آیا پاسخ خداوند به ابراهیم آنگاه که از او خواست زنده شدن مردگان را به وی بنمایاند، این بود که، چهار پرنده را بگیر، در هم بکوب، و هر بخشی را بر سر کوهی بگزار؟ سید علی اصغر غروی در تفسیر ترتیبی سورۀ بقر...

    کد : 1931 تاریخ انتشار : 1394/07/16